புதன், 22 செப்டம்பர், 2010

ஓர் தெளிவான சுவிசேஷம் கேளீர்!

பதிவைப் படிக்க கீழுள்ள தொடுப்பைச் சொடுக்கவும்     http://www.cfcindia.com/tamil/articles/A_Clear_Gospel_Message_Tamil.pdf

கருத்துகள் இல்லை: